Những vấn đề về biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Khi ký kết hợp đồng thì những giấy tờ và văn bản chứng minh cho các điều khoản trong hợp đồng là rất cần thiết. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được các doanh nghiệp sử dụng rất nhiều. Qua bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và thực hiện việc viết biên bản một cách chính xác và hiệu quả.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là gì?

Ở đây có thể hiểu là một văn bản ghi nhận khi một công việc nào đó được hoàn thành xong, đạt đúng kế hoạch được hai bên tham gia xác nhận lại những điều khoản đã ký kết làm cơ sở căn cứ cho quá trình hoạt động của hai bên được thành công và thuận lợi nhất. Đồng thời cũng chấm dứt những nghĩa vụ và quyền lợi của các bên tham gia về tính chất, đối tượng và chủ thể của các hoạt động được ghi trong bản hợp đồng chính. Chấm dứt và không liên quan đến nhau trong bất kỳ một vấn đề nào được nêu ra trong hợp đồng.

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng thường được sử dụng đến rất nhiều trong doanh nghiệp với những mức độ và tính chất quan trọng.

Đặc điểm và mục đích của biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Đặc điểm nổi bật của biên bản

 • Biên bản phải đáp ứng và không để xảy tranh chấp, mâu thuẫn, giải quyết những mâu thuẫn và điều lệ trên cơ sở lý thuyết
 • Là văn bản có sự thỏa thuận của đại diện hai bên, bên A và bên B
 • Biên bản sẽ được soạn thảo và áp dụng các điều lệ theo những điều khoản có trong hợp đồng cũ, hợp đồng chính thức đã ký kết

Mục đích của biên bản

Biên bản quy định về những trách nhiệm ràng buộc mà hai bên phải thỏa thuận và áp dụng. Bên cạnh đó còn chỉ ra những yếu tố tồn đọng, hậu quả khi thanh lý hợp đồng sẽ tổn thất như thế nào đối với các bên. Ta có thể hiểu các bên thực hiện việc viết biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng là yếu tố cần thiết, cơ bản khi hai bên không còn làm việc với nhau và không ảnh hưởng đến yếu tố nào. Nhằm hạn chế những rủi ro tới mức tối thiểu của chủ thể tham gia

Khi ký kết nghiệm thu và thanh lý hợp đồng, đối với các bên đó là việc cần thiết giúp các bên nắm rõ được tiến độ thực hiện công việc và những vụ việc khiếu kiện về sau đối với các vấn đề mà các bên đã nghiệm thu, thanh lý.

Căn cứ để lập biên bản

Người viết biên bản liên quan đến nghiệm thu, thanh lý cần đảm bảo được biên bản dựa trên những căn cứ sau:

 • Căn cứ vào những điều khoản quy định về chấm dứt, thanh lý hợp đồng dựa từ bản hợp đồng chính
 • Căn cứ vào quy định của pháp luật về những khoản trích dẫn từ bản hợp đồng chính

Vì vậy, việc soạn thảo biên bản luôn yêu cầu người viết có đủ sự tinh tế và độ chính xác hợp pháp cao.

biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Trường hợp nào để áp dụng biên bản

Việc viết biên bản cùng những quy định cụ thể được quy định trong các trường hợp như sau:

 • Lập biên bản khi các hoạt động kinh tế, xây dựng hoặc kinh doanh thực hiện xong
 • Các trường hợp thời hạn của hợp đồng chính đã hết và không có sự thỏa thuận nào về bản hợp đồng đó khi thực hiện.
 • Lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng trong trường hợp những thỏa thuận bị đình chỉ hay đang trong giai đoạn sắp và sẽ hủy bỏ
 • Trường hợp không được phép tiếp tục thực hiện các trao đổi và phải lập biên bản là khi một bên ký kết hợp đồng là pháp nhân phải giải thể công trình, dự án, kinh doanh đó
 • Người thực hiện các điều khoản của hợp đồng không có đủ điều kiện và năng lực để thực hiện hợp đồng

Các bên tham gia cần thực hiện đúng và chấp hành nghiêm chỉnh để nhằm tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc cho những trường hợp tranh chấp không đáng có xảy ra.

Lưu ý về cách viết biên bản trong các lĩnh vực

Bạn cần lưu ý những nội dung của một văn bản đầy đủ gồm những gì? Khi viết bạn cần thực hiện và đáp ứng được những nội dung cơ bản sau:

 • Đầu tiên là cần có căn cứ của hợp đồng, bạn có thể lấy căn cứ từ trong nội dung của bản hợp đồng chính mà các bên đã ký kết trước đó
 • Trình bày thông tin đầy đủ về đại diện ký kết của hai bên như địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, chứng minh nhân dân,…
 • Điều tiếp theo là cần ghi đầy đủ những điều khoản hai bên đã thỏa thuận, ký kết các nội dung như về các khoản thuế, giá trị của hợp đồng, phương thức thanh toán, những khoản tiền hai bên trao đổi và đi đến kết quả cuối cùng về phương thức thanh toán.
 • Nội dung chấm dứt hợp đồng, lập biên bản và thanh toán, bàn giao lại cho mỗi bên một bản và ký xách nhận

Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Hoặc bạn có thể tải file Word tại đây

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm 20…

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty…………, chúng tôi gồm:

Bên A:………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: …………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện: ……………………………………. Chức vụ:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A ………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+   Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………………………………………..

–   Tổng số tiền:…………………………………………………………..

–   Bằng chữ: ……………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )

Xác nhận đã bàn giao: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ……………………………………………….

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

 

Qua bài viết nói về biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin, mẫu biên bản cũng như cách viết như thế nào cho thật hợp lý.

Xem thêm

     >>> Hồ sơ hoàn công là gì? Thủ tục thực hiện ra sao?

    >>> Đô thị hóa là gì? Tác động của đô thị hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.