Chế tài là gì cùng những vấn đề liên quan

Chế tài là gì? Các hình thức chế tài thường gặp gồm? Căn cứ để thực hiện chế tài như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết mà Botanica Premier chia sẻ dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này.

Khái niệm chế tài là gì?

Chế tài là gì? Các loại chế tài phổ biến hiện nay

Chế tài là khái niệm về một trong ba bộ phận cấu thành một quy phạm pháp luật bao gồm: giả định, quy định và chế tài. Chế tài là các biện pháp Nhà nước sẽ áp dụng đối với chủ thể có hành vi vi phạm nhất định nào đó. Chế tài sẽ được áp dụng vào những trường hợp khác nhau tùy vào từng đặc điểm, lợi ích, mức độ thiệt hại, tính chất của hành vi vi phạm.

Sẽ có hình thức chế tài trong hình sự; trong hành chính, dân sự chế tài có hình thức khôi phục trạng thái pháp lý ban đầu; cũng như trong hành chính, kinh tế, dân sự chế tài có hình thức bảo vệ và chế tài đảm bảo.

Chế tài có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm tính trật tự, nghiêm minh, an toàn của pháp luật và xã hội. Đó còn là sự thể hiện về thái độ với những trường hợp vi phạm pháp luật Nhà nước Việt Nam, áp dụng thực hiện chế tài đúng đắn là một sự răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn, giáo dục cho xã hội về tuân thủ luật pháp. Mang lại hiệu quả cao trong mục tiêu xây dựng, hoằn thiện và phát triển về tất cả các mặt của Nhà nước.

Căn cứ để áp dụng chế tài là gì?

Việc áp dụng chế tài không phải là việc đơn giản, nó còn phụ thuộc vào tính chất, mức độ, đặc điểm của mỗi trường hợp vi phạm cụ thể.

Hình thức chế tài có thể được nâng lên hay hạ xuống tùy vào hành vi vi phạm có tính chất ra sao. Việc tăng hoặc giảm khi áp dụng chế tài phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thiệt hại cùng các vấn đề khác đến hành vi phạm pháp. Vì vậy, chúng ta có thể thấy được chế tài đều có thể được xem xét và áp dụng cho mọi hành vi phạm pháp ở mọi khía cạnh gồm: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng,…

Các loại chế tài thường gặp

Sẽ có từng loại chế tài cụ thể. Các loại chế tài hay gặp thường gồm 4 loại chế tài chính như sau:

Chế tài thương mại

Chế tài trong thương mại là việc áp dụng các hình phạt cho những hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, giao thương. Đây là loại thường gặp nhất trong xã hội, bởi những hoạt động kinh doanh, ký kết, thỏa thuận, các hợp đồng không tránh được các mâu thuẫn, xung đột dẫn đến tranh chấp

Luật thương mại năm 2005, quy định 6 loại chế tài thương mại sẽ được áp dụng vào từng trường hợp bao gồm:

  • Thực hiện đúng hợp đồng
  • Buộc bồi thường thiệt hại
  • Đình chỉ thực hiện hợp đồng
  • Phạt khi vi phạm
  • Tạm ngưng thực hiện hợp đồng
  • Hủy bỏ hợp đồng

Chế tài hành chính

Chế tài hành chính là một bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính nhắm đưa ra biện pháp xử lý của Nhà nước với cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm về quản lý Nhà nước mà không đến mức là tội phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy vậy, nhiều nhận định cho rằng, quy định trong xử lý vi phạm hành chính của nước ta hiện nay còn khá nhiều lỗ hỏng, bất cập cần được điều chỉnh

Chế tài hình sự

Là bộ phận hợp thành của các hành vi vi phạm pháp luật hình sự đối với các cá nhân, tổ chức gây ra. Tùy vào đối tượng, tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội hình sự, mà hình phạt sẽ được áp dụng. Giới hạn không giống nhau

Chế tài dân sự

Khác với các hình thức chế tài hành chính, hình sự, thì chế tài dân sự bao gồm những hình phạt cưỡng chế, hậu quả về mặt pháp lý ngoài mong muốn đối với một chủ thể.

Thông thường, những tranh chấp và quan hệ liên quan đến tài sản, đất đai thuộc trong phạm trù của chế tài dân sự. Như việc sửa chữa, bồi thường thiệt hai, khắc phục tình trạng ban đầu,… hoặc cũng là những cưỡng chế như buộc thôi việc, chấm dứt hành vị vi phạm,…

Công việc cụ thể liên quan đến chế tài là gì?

Trên thực tế, mọi cá nhân làm công việc liên quan đến ngành luật hầu hết phải hiểu rõ, nắm chắc về chế tài là gì và các loại chế tài.

Việc làm thường xuyên liên quan đến chế tài, là các vị trí như luật sư tư vấn các chế tài hình sự, dân sự, chuyên viên đại diện cho pháp luật làm việc cho các doanh nghiệp tư vấn về chế tài doanh nghiệp, hành chính,…hoặc một số vị trí khác như kiểm sát viên, trợ lý thẩm phán, các công việc tại cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực pháp luật.

 

Như vây, chế tài là điều kiện cần thiết để đảm bảo cho cam kết của các bên khi tham gia các quan hệ dân sự, xã hội. Hy vọng bạn có thể hiểu rõ ràng hơn về chế tài là gì thông qua bài viết được BotanicaPremier chia sẻ!

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.