UBND TPHCM chỉ đạo khẩn tìm phương án gỡ khó cho doanh nghiệp

UBND TP.HCM giao các sở ngành liên quan khẩn trương đề xuất hướng giải quyết cụ thể, báo cáo trình Thành phố về khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp BĐS trước ngày 15/3/2020. Tuy vậy, đến hạn này các sở ngành vẫn chưa có báo cáo.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn cấp gửi các sở ban ngành liên quan đến việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp BĐS trên địa bàn Thành phố.

Bởi trước đó, ngày 3/3/2020 UBND Thành phố đã giao các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện, đề xuất hướng giải quyết cụ thể, báo cáo trình UBND Thành phố trước ngày 15/3/2020. Tuy nhiên, đến nay các sở ngành vẫn chưa có báo cáo trình.

UBND TP.HCM đã tổ chức họp và chỉ đạo các sở ngành liên quan xem xét tháo gỡ được nhiều nội dung kiến nghị của doanh nghiệp BĐS. Nhưng do các sở ngành chưa chuẩn bị kịp đầy đủ hồ sơ, tài liệu báo cáo nên với các nội dung kiến nghị còn lại của doanh nghiệp BĐS, UBND TP yêu cầu các sở ngành khẩn trương thực hiện trước.

Cụ thể, các đơn vị ban ngành cần rà soát lại các kiến nghị của doanh nghiệp BĐS, tham mưu đề xuất hướng giải quyết cụ thể từng nội dung và lưu ý phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 13/4/2020.

“Sau khi các sở ngành có báo cáo tham mưu đề xuất hướng giải quyết, UBND Thành phố sẽ tổ chức họp để xem xét giải quyết từng nội dung kiến nghị, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chỉ đạo.

Liên quan đến việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp BĐS, Sở Xây dựng TP.HCM vừa hoàn thiện quy trình 5 bước theo Luật Đầu tư và Luật Nhà ở đối với một dự án nhà ở thương mại, trình UBND Thành phố xem xét.

Theo kiến nghị của Sở Xây dựng, quy trình thực hiện dự án ở thương mại theo Luật Đầu tư 2014 (trường hợp nhà đầu tư chưa có quyền sử dụng đất ở hợp pháp) sẽ triển khai theo 5 bước, đó là:

Lập các thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc; lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở – kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng.

Quy trình thực hiện nhà ở thương mại theo Luật Nhà ở 2014 (với trường hợp nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất ở hợp pháp) cũng gồm 5 bước bao gồm: Chấp thuận chủ trương đầu tư; công nhận chủ đầu tư; lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thoả thuận quy hoạch tổng mặt bằng phương án kiến trúc; chấp thuận đầu tư dự án; thẩm định thiết kế cơ sở – kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng.

Với bước cuối cùng này, nếu dự án có chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc thay đổi sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.